Opettajien, ohjaajien ja valmentajien koulutus

Toiminnallisten koulutusten tavoitteena on antaa oivalluksia laaja-alaiseen hyvinvointiin ja omaan jaksamiseen liittyen. 

Keskiössä ovat yksin ja yhdessä tehtävät harjoitukset, jotka tukevat omaa ja ryhmän hyvinvointia. Osa harjoituksista soveltuu myös lasten ja nuorten kanssa tehtäviksi, jolloin voimme edistää heidänkin hyvinvointia omassa työarjessamme. Koulutuksen teemoja: 

  • läsnäolon merkityksen oivaltaminen niin vuorovaikutuksen, tunteiden hallinnan kuin oman palautumisenkin kannalta.
  • omien arvojen ja itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen.
  • itsensä johtaminen ja mahdollisuus muutokseen.
  • vahvuuksien tunnistaminen ja tavoitteisiin tähtääminen.
  • hyvän näkeminen ja toteaminen niin omassa kuin muidenkin toiminnassa.
  • ryhmän myönteisen ilmapiirin rakentaminen.
  • monipuolisesta ja säännöllisestä liikunta-annoksesta, hyvästä ravinnosta sekä levosta huolehtiminen.