Aikuisten valmennus

Toiminnallisten valmennus- ja mentorointiprosessien tavoitteena on antaa oivalluksia laaja-alaiseen hyvinvointiin ja omaan jaksamiseen liittyen. 

Keskiössä ovat yksin ja yhdessä tehtävät harjoitukset, jotka tukevat omaa ja ryhmän hyvinvointia. Valmennuksen teemoja: 

  • läsnäolon merkityksen oivaltaminen niin vuorovaikutuksen, tunteiden säätelym kuin oman palautumisenkin kannalta.
  • omien arvojen ja itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen.
  • itsensä johtaminen ja mahdollisuus muutokseen.
  • vahvuuksien tunnistaminen ja tavoitteisiin tähtääminen.
  • hyvän näkeminen niin omassa kuin muidenkin toiminnassa.
  • ryhmän myönteisen ilmapiirin rakentaminen.
  • monipuolisesta ja säännöllisestä liikunta-annoksesta, hyvästä ravinnosta sekä levosta huolehtiminen.