Onnen Liike

Hyvinvointi on tasapainoa.

Mitä on tasapaino?

Ensimmäisenä tasapaino-sanasta voi tulla mieleen horjuminen liikkeen aikana tai vaikkapa uuden haastavan motorisen taidon harjoittelu. Mielleyhtymät ovat täysin oikeita.

Laajemmin hyvinvointia mietittäessä tasapaino on sopusointua kehon, mielen ja ympäristön välillä.

Tässä näkökulmia, joiden kautta pyrin vaikuttamaan hyvinvointiin työssäni:  

  • ratkaisukeskeisyys (hyödynnetään yksilön/ yhteisön vahvuuksia ja voimavaroja)
  • mielen hyvinvointi positiivisen psykologian viitekehyksestä (läsnäolo-, vahvuus-, tunne ja onnellisuustaidot)
  • fyysinen hyvinvointi ja palautuminen

  • vuorovaikutus myönteisessä, avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä


Pysähdytään yhdessä hyvinvoinnin äärelle ja tehdään tavoitteista totta.