Onnen Liike

Hyvinvointi on tasapainoa.

Mitä on tasapaino?

Ensimmäisenä tasapaino-sanasta voi tulla mieleen horjuminen liikkeen aikana tai vaikkapa uuden haastavan motorisen taidon harjoittelu. Mielleyhtymät ovat täysin oikeita.

Laajemmin hyvinvointia mietittäessä tasapaino on sopusointua kehon, mielen ja ympäristön välillä

Tässä näkökulmia, joiden kautta pyrin vaikuttamaan hyvinvointiin työssäni:  

  • fyysinen hyvinvointi ja palautuminen
  • mielen hyvinvointi positiivisen psykologian viitekehyksestä (läsnäolo-, vahvuus-, tunne ja onnellisuustaidot)
  • ryhmän sisäinen vuorovaikutus myönteisessä, avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä


Pysähdytään yhdessä hyvinvoinnin äärelle ja tehdään tavoitteista totta.