Positiivisen pedagogiikan työpajat

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, jonka lähtökohtana on hyvinvoinnin ja onnellisuuden vahvistaminen mm. yksilön ja ryhmän vahvuuksia, myönteisiä tunteita ja voimavaroja tukien.
Työpajojen tavoitteena on sekä tukea opetushenkilöstön hyvinvointia että löytää toimintatapoja työhön, joilla tukea omien oppilaiden/ opiskelijoiden hyvinvointia.

Työpajojen sisältöjä: 

  • teemoina mm. vahvuus-, tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja vuorovaikutustaidot
  • toiminnalliset harjoitukset em. teemoista, joita osallistuja voi jatkossa soveltaa omassa työssään
  • keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken
  • rentouttavat ja rauhoittavat, levollista mieltä vahvistavat läsnäoloharjoitukset
  • työpajat toteutetaan rennossa ja kiireettömässä ilmapiirissä